Co zrobić, gdy technik nie pojawi się na umówionym terminie instalacji internetu? BONUS: gotowe pismo

Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat, który może zdarzyć się każdemu z nas – sytuację, kiedy technik nie pojawił się na umówionym terminie.

 

Rozumiemy, że taka sytuacja może być frustrująca i niezwykle uciążliwa, dlatego przygotowaliśmy kilka ogólnych kroków, które mogą pomóc w skutecznym rozwiązaniu tego problemu.

 

1. Sprawdź swoją umowę lub potwierdzenie

 

Przed podjęciem jakichkolwiek działań powinieneś sprawdzić swoją umowę lub potwierdzenie, aby upewnić się, na jaki dzień został wyznaczony termin instalacji i czy został on potwierdzony.

 

2. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych

 

W pierwszym kroku skontaktuj się ze swoim operatorem i poinformuj go o zaistniałej sytuacji.

 

Skorzystaj z dostępnych metod kontaktu, takich jak numer telefonu obsługi klienta, czat online, mail lub formularz kontaktowy na stronie internetowej dostawcy.

 

3. Wymagaj wyjaśnień

 

Poinformuj dostawcę, że technik nie pojawił się na umówionym terminie i zapytaj o powód takiego zdarzenia. Poproś o wyjaśnienie, jakie kroki zostaną podjęte, aby rozwiązać problem.

 

 


 

Jeśli znasz niemieckiego lub nie potrafisz napisać takiego pisma, możesz skorzystać z naszego gotowca, który przygotowaliśmy specjalnie dla naszych klientów. Znajdziesz go na końcu tego tekstu. 

 


 
4. Ustal nowy termin

 

Poproś o ustalenie nowego terminu instalacji. Upewnij się, że termin jest dogodny dla ciebie i że otrzymasz potwierdzenie w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 

W niektórych firmach istnieją specjalne formularze, które należy wypełnić i odesłać w przypadku, gdy technik nie pojawił się na umówionym terminie.

 

Formularz taki ma np. firma 1&1. Znajdziesz go TUTAJ

 

Formularz o nieudanym podłączeniu internetu  wysyłany jest do klienta zazwyczaj pocztą elektroniczną. 

 

 

5. Monitoruj sytuację

 

Bądź czujny i monitoruj sytuację. Sprawdzaj, czy dostawca usług internetowych kontaktuje się z tobą w celu ustalenia nowego terminu instalacji lub dostarczenia informacji dotyczących opóźnień.

 

 

6. Zachowaj szczegółowe zapisy

 

Zachowaj kopie wszelkiej korespondencji z dostawcą usług internetowych, w tym daty, godziny i szczegóły rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail czy czatu online. Mogą one być przydatne w przyszłości, jeśli konieczne będzie przedstawienie dowodów lub rozwiązanie sporu.

 

 

Pamiętaj, że każda sytuacja może być inna, a powyższe kroki stanowią ogólne wytyczne.

 

 


 

W przypadku jakichkolwiek problemów, niezwłocznie skontaktuj się z obsługą klienta swojego dostawcy internetu,

aby zgłosić sytuację i umożliwić podjęcie odpowiednich działań.

 


 

 
Jakie mogą być konsekwencje niezgłoszenia, że technik nie pojawił się na umówionym terminie

 

Oto lista potencjalnych konsekwencji dla klienta, gdy nie zgłosi operatorowi niepojawienia się technika na ustalonym terminie:

 

  1. Obciążenie opłatą za nieudaną wizytę technika: Operator może nałożyć na klienta opłatę za nieudaną wizytę technika, jeśli klient nie zgłosił braku jego pojawienia się na umówionym terminie, ponieważ w systemie będzie widniała informacja, jakoby to technik nie zastał klienta w domu lub jakoby usługa została poprawnie wykonana. 

  2. Naliczanie abonamentu, mimo braku podłączenia internetu: Jeśli klient nie poinformuje operatora o niepojawieniu się technika na umówionym terminie, operator może zacząć naliczać abonament, mimo że klient nie ma jeszcze podłączonego internetu. Operator może nie wiedzieć, iż usługa nie została wykonana.

  3. Opóźnienie w podłączeniu internetu: Brak zgłoszenia niepojawienia się technika operatorowi może spowodować duże opóźnienie w podłączeniu internetu. Operator może nie być świadomy problemu i nie podejmować działań w celu rozwiązania sytuacji, czego wynikiem jest to, że klient może pozostawać bez dostępu do internetu przez długi czas.

 

 

 

Bardzo ważne jest, żebyś jak najszybciej zgłosił operatorowi, jeśli technik nie pojawi się na umówionym terminie. Tylko wtedy operator będzie świadomy problemu i będzie mógł podjąć działania w celu rozwiązania sytuacji. Zgłoszenie takiego problemu umożliwi Ci uniknięcie niepotrzebnych opłat i opóźnień w podłączeniu internetu.

 
 
Gotowe pismo do wypełnienia

 

Jak już pisaliśmy, w przypadku, gdy technik nie stawi się na umówionym spotkaniu, ważne jest, abyś niezwłocznie poinformował operatora o zaistniałej sytuacji. W tym celu przygotowaliśmy gotowe pismo po niemiecku, które możesz wysłać do operatora (np. mailem lub przez formularz kontaktowy), informując go o niepojawieniu się technika na umówionym terminie. Miejsca w kolorze pomarańczowym trzeba uzupełnić swoimi danymi

 

Betreff: Nichterscheinen des Technikers zum vereinbarten Internetanschluss-Termin; Kundennummer: [wpisz numer klienta]

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie über ein Problem informieren, das bei der Installation meines Internetanschlusses aufgetreten ist. Leider ist der von Ihnen vereinbarte Techniker zum festgelegten Termin nicht erschienen.

Ich habe die Situation bedauerlicherweise festgestellt, als ich am [termin przyjścia technika] zu Hause ( [dokładny adres podłączenia internetu] ) auf den Techniker gewartet habe. Trotz meiner Anwesenheit war niemand von Ihrem Unternehmen anwesend, um die notwendigen Installationsschritte durchzuführen. Dies hat zu erheblichen Unannehmlichkeiten geführt, da ich nun keinen Zugang zu den vereinbarten Internetdiensten habe.

Ich möchte Sie bitten, diese Angelegenheit umgehend zu überprüfen und mir den Grund für das Nichterscheinen des Technikers mitzuteilen. Des Weiteren ersuche ich um die Vereinbarung eines neuen Termins zur Installation meines Internetanschlusses. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den neuen Termin schriftlich oder per E-Mail bestätigen könnten.

Ich bitte Sie höflichst, diese Angelegenheit mit höchster Dringlichkeit zu behandeln, da ein funktionierender Internetanschluss für mich von großer Bedeutung ist. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und eine zügige Lösung.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und erwarte Ihre baldige Rückmeldung.

 

Mit freundlichen Grüßen, [imię i nazwisko] 

 

 

 

Tłumaczenie

 

Poniżej znajdziesz tłumaczenie tego tekstu, żebyś wiedział, co jest w nim dokładnie napisane. Jest to tylko do Twojej wiedzy. Do operatora trzeba wysłać tylko pismo napisane po niemiecku. 

 

Betreff: Niepojawienie się technika na umówionym terminie podłączenia internetu; numer klienta: [numer klienta]

 

Szanowni Państwo,

 

chciałbym poinformować o problemie, jaki wystąpił podczas instalacji mojego łącza internetowego. Niestety, technik, którego umówiono na określony termin, nie pojawił się.

 

Zauważyłem tę sytuację, gdy czekałem [termin przyjścia technika] w domu ( [dokładny adres] ) na technika. Pomimo mojej obecności, nikt z Państwa firmy nie pojawił się, aby przeprowadzić niezbędne kroki instalacyjne. Spowodowało to znaczne niedogodności, ponieważ teraz nie mam dostępu do umówionych usług internetowych.

 

Proszę o niezwłoczne zbadanie tej sprawy i poinformowanie mnie o przyczynie nieobecności technika. Ponadto, proszę o ustalenie nowego terminu instalacji mojego łącza internetowego. Będę wdzięczny, jeśli potwierdzą Państwo ten nowy termin na piśmie lub drogą elektroniczną.

 

Proszę Państwa o traktowanie tej sprawy z najwyższą pilnością, ponieważ sprawne działanie łącza internetowego ma dla mnie ogromne znaczenie. Mam nadzieję na Państwa zrozumienie i szybkie rozwiązanie.

 

Jestem dostępny, jeśli potrzebne są dalsze informacje i oczekuję Państwa szybkiej odpowiedzi.

 

Z poważaniem, [imię i nazwisko]

 

 

 

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki i pismo w języku niemieckim oraz jego polskie tłumaczenie będą pomocne w przypadku niepojawienia się technika na umówionym terminie podłączenia internetu. Pamiętaj, że każda sytuacja może być inna, więc dostosuj treść pisma do swoich konkretnych potrzeb.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub doświadczenia w tym temacie, zostaw nam komentarz poniżej. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

 

 

Udostępnij ten tekst, żeby pomóc Polakom, którym przydarzyła się taka sytuacja 🫶

pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil pubg mobil